Skip to content Skip to footer

Women's Coaching & Management

Shirley Corcoran

Men's Coaching

Lenor Callan

Men's Coaching

Hillary Gannon

Men's Coaching

Professor John Ryan

Men's Coaching

Carol Bagnall

Men's Coaching

Patrick Noonan

Men's Coaching

Jamie Martin Grace

Men's Coaching

Peter O’Donnell

Men's Coaching

Jude Cleary

Men's Coaching

Blaise Kenny

Men's Coaching

Jonny Butler

Men's Coaching

John Cronin

Men's Coaching